Financiƫle bijdrage St. Ruinen 1865

Op 27 juni 2016 heeft de Stichting Openluchtspel Ruinen een aanzienlijke financiële bijdrage toegezegd gekregen van de Stichting Ruinen 1865 ten behoeve van de aanschaf van geluidsapparatuur voor in het theater. Hiervoor zijn we de Stichting Ruinen 1865 uiteraard zeer erkentelijk.

Een gedeelte van de geluidsapparatuur was verouderd en toe aan vernieuwing. Aangezien hier forse investeringen mee gemoeid gaan hebben we een aanvraag ingediend bij de Stichting Ruinen 1865. Gelukkig waren zij bereidt om de helft van de investering voor haar rekening te nemen. 
scan0041
Ontstaan

De Stichting Ruinen 1865 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige Stichting Bondsspaarbank Ruinen, welke is gefuseerd met de SNS bank.
Een deel van de opgebouwde reserves van de Stichting Bondsspaarbank Ruinen werd gestort in een op te richten nieuw fonds. Op 12 september 1991 is de Stichting Ruinen 1865 opgericht. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de oud bestuursleden en de directie van de voormalige Bondsspaarbank.

Voor meer informatie over de Stichting Ruinen 1865: stichtingruinen1865.nl